Salut recomana la vacunació per evitar casos greus de grip i COVID davant la situació d’increment de transmissió dels virus respiratoris

Salut recomana la vacunació per evitar casos greus de grip i COVID davant la situació d’increment de transmissió dels virus respiratoris

 

• Continua la tendència ascendent d’onada epidèmica de la grip, alhora que es registra un augment d’ingressos amb la COVID-19 a hospitals

• Tothom pot demanar cita per vacunar-se de grip i de COVID-19 si no es tenen les vacunes al dia

• És necessari l’ús de mascareta als centres sanitaris de Catalunya per protegir de contagis la ciutadania, els professionals i els espais assistencials

 

Segons les darreres dades setmanals actualitzades del Sistema d’Informació per a la Vigilància d’Infeccions de Catalunya (SIVIC), es manté la tendència ascendent d’onada epidèmica de la grip de setmanes anteriors, amb un nivell alt de transmissió. Quant a la COVID-19, s’han incrementat els ingressos amb COVID-19 a hospitals i UCI. Però, és el virus respiratori sincicial (VRS), el que aporta el contrapunt, ja que continua en descens com en les setmanes precedents i amb xifres inferiors d’incidència a les mateixes dates de l’any passat.

Per evitar complicacions en cas de contagi de grip o COVID, Salut fa una crida a vacunar-se com a millor mesura de prevenció si no es tenen les vacunes al dia, i recorda que és accessible a tot Catalunya i a tota la població demanant cita a La Meva Salut, citasalut.cat o al CAP. Les vacunes actuals per fer front a la COVID-19 s’han actualitzat per protegir de la variant XBB.1.5 d’òmicron, i s’ha demostrat que també funcionen contra la BA.2.86 i els seus subllinatges, com el JN.1, actualment el més predominant.

La inversió en vacunes de la grip i en anticossos del virus respiratori sincicial (VRS) és propera als 29 milions d’euros. Fins el moment s’han administrat més de 2,3 milions de dosis. A més, s’ha realitzat formació i s’han fet guies tècniques per a professionals, i l’enviament de més de 2 milions de SMS personalitzats cridant a la vacunació i la immunització.

A Catalunya, tots els dispositius assistencials del Sistema de Salut treballen coordinats per garantir la millor resposta a la ciutadania a la temporada epidemiològica tardor-hivern. I en aquest sentit, des de l’1 de desembre Salut va activar el Pla Integral d’Urgències de Catalunya (PIUC) per a la temporada 2023-24, que compta amb una inversió de 37,5 milions d’euros per reforçar l’atenció de salut de tot el territori.

Grip i COVID-19, en ascens, i baixada de la incidència de VRS

Durant la darrera setmana epidemiològica, del l’1 al 7 de gener, a Catalunya, la incidència del conjunt de les infeccions respiratòries agudes (IRA) registra un ascens en relació amb la setmana anterior, més marcat que en les setmanes precedents. La taxa d’IRA és de 900 afectats per 100.000 habitants i s’han registrat 70.961 casos d’IRA.

D’entre totes les mostres dels virus respiratoris, el de la grip és el més freqüent (38,2%), seguit del rinovirus (15,5%), del SARS-CoV-2 (12,6%) i del VRS (7,2%). En la població pediàtrica, la positivitat dels multitests mostren també la grip com el virus més circulant (49,4%), en ascens respecte de la setmana prèvia, seguit del VRS (8,2%), que continua en descens.

Pel que fa a la grip, les dades evidencien que es manté la tendència ascendent d’onada epidèmica de la grip, amb un nivell de transmissió alt. El pic estimat actual d’incidència és de 344 (284-403) casos per 100.000 habitants, major que l’any passat i semblant al d’anys anteriors a la pandèmia, que va arribar a situar-se al voltant dels 350-400 casos per 100.000 habitants. Cal ressenyar que els pics de grip en períodes prepandèmics normalment es situaven en torn a la segona i tercera setmana de l’any.

A la situació epidèmica d’aquest any s’afegeix la cocirculació del virus de la COVID-19 (el SARS-CoV-2). La seva incidència estimada registra un lleu descens, amb 113 (72-154) casos per 100.000 habitants i, encara que els ingressos relacionats han augmentat, ho han fet en menor proporció que la darrera setmana.

En relació a la COVID-19el nombre de persones ingressades continua en ascens. Actualment hi ha 794 persones ingressades en llits convencionals, 67 més que la setmana anterior); i 30 persones ingressades a l’UCI, 6 més que fa una setmana. Les consultes a urgències hospitalàries i la proporció d’ingressos se situen dins de les dades esperables per aquestes dates.

La cobertura vacunal de les persones vulnerables enfront de la COVID-19 és del 59% per als més grans de 80 anys i del 45% per a les persones d’entre 70 i 79 anys. La cobertura enfront de la grip en aquests grups d’edat és superior a la de la COVID-19, amb un 66% i un 53%, respectivament.

Pel que fa a l’onada de VRS, continua en descens, amb un pic d’incidència de 65 (33-97) casos per 100.000 habitants, clarament inferior a l‘any passat, i es manté la tendència de finalització de l’onada epidèmica actual.

D’altra banda, es manté també l’augment per sobre de l’esperable de les pneumònies diagnosticades a l’atenció primària.

Continua l’increment de l’activitat assistencial urgent

A Catalunya, l’activitat assistencial urgent es manté alta: els CUAP atenen més de 5.000 urgències diàries de mitjana i els hospitals, més de 10.000. Els darrers 30 dies l’activitat ha viscut un increment global del 5,2%, amb pics de fins al 9% respecte els mes anterior.

En aquest període, s’ha vist especialment incrementada en els CUAP, amb un augment del 13%, i els hospitals han augmentat la seva activitat urgent un 1,8%.

Alhora s’ha incrementat el percentatge d’ingrés fins a l’11,8%, dos punts per sobre del 9,8% de mitjana anual.

S’han activat plans de contingència per reduir la pressió dels dispositius assistencials, com ara disminuir l’activitat quirúrgica programada no urgent i prioritzar l’activitat quirúrgica ambulatòria, urgent i de neoplàsies. I també s’està incrementant l’activitat d’hospitalització domiciliària urgent i s’està augmentant el nombre de places en dispositius d’atenció intermèdia.

L’activitat es manté en nivells alts, degut en part a l’increment de les taxes de grip. Els percentatges d’hospitalització han augmentat i especialment en la població de més de 65 anys. S’espera que aquesta setmana es mantinguin els nivells d’activitat alts.

Pel que fa a l’activitat assistencial a l’atenció primària, en un ambient epidemiològic on predomina la grip i la COVID, s´objectiva un increment d’activitat a la consulta ordinària d´atenció primària d´un 5,8% respecte la mateixa setmana que l´any passat, quan aquesta afecció no era tan elevada. Sobretot en la consulta presencial i en l´atenció domiciliària.

D’altra banda, aquesta activitat també s’ha vist incrementada als centres d’urgència d´atenció primària (CUAP), si es compara amb la mateixa setmana de l´any anterior.

Des de l’atenció primària es vetlla per a oferir la vacunació a tothom qui la necessiti o demani, per tal de prevenir la malaltia, i se segueix garantint les visites habituals de seguiment de malalties cròniques pròpies de les consultes d’atenció primària.

Pel que fa al 061 Salut Respon, a l’igual que la resta del Sistema de Salut, com és habitual en aquest període de l’any degut a l’augment dels casos de grip i COVID, també està rebent més trucades. S’està atenent el 99,9% de les trucades rebudes. Quan es tracta de casos d’emergències i urgències, aquestes són ateses per l’equip de metges/ses i infermeres, els i les quals entren a la història clínica del pacient i en fan la valoració adient, activant el recurs més adient en cada cas. En les trucades en què la simptomatologia no refereix urgència/emergència, els professionals sanitaris donen consells de salut i d’autocura a la ciutadania, tenint algunes demores en aquest tipus d’atenció.

Mesures preventives per evitar nous contagis

Salut recorda a la ciutadania les mesures preventives habituals per prevenir la transmissió de les infeccions respiratòries:

  • Rentar-se les mans adequadament i sovint.
  • Tapar-se el nas i la boca amb un mocador d’un sol ús en esternudar o tossir, i llençar-lo després a les escombraries.
  • Ventilar els espais tancats.
  • Usar mascareta si es tenen símptomes i seguir les recomanacions d’ús de mascaretes vigents, especialment si es preveu tenir contacte amb persones vulnerables i per accedir als centres sanitaris.
  • Limitar els contactes o quedar-se a casa si la persona es troba malament i consultar amb un professional sanitari si es tracta de persones grans o amb patologia crònica, o si l’evolució de la situació és dolenta.
  • Demanar cita per vacunar-se de grip i de COVID-19 si no s’està vacunat.

La campanya de vacunació d’enguany és una òptima manera que tots els grups de risc es protegeixin i es defensin contra aquests virus estacionals propis de la tardor i l’hivern. La vacunació és accessible a tot Catalunya demanant cita a La Meva Salut, citasalut.cat o al CAP. És important ressenyar que les vacunes actuals de reforç per fer front a la COVID-19 s’han actualitzat per protegir de la variant XBB.1.5 òmicron, alhora que també funciona contra la BA.2.86 i els seus sub-llinatges, com el JN.1 que és actualment el més predominant, i que també confereixen protecció enfront de l’onada epidèmica de la grip.

Bona acceptació de la immunització contra el VRS a Catalunya

La cobertura a tot el territori de la immunització dels nadons contra el VRS, ja ha superat el 83,4%, una àmplia cobertura que evidencia la bona rebuda d’aquesta mesura de protecció per part de les famílies i l’esforç dels professionals en integrar-la.

Catalunya és pionera en la immunització contra el virus respiratori sincicial (VRS) dels nadons menors de 6 mesos, i suposa un esforç molt important en la prevenció de la infecció i les seves complicacions en els infants. Des de l’octubre fins a la segona setmana de desembre, aquesta immunització contra el VRS, que s’està administrant a aquests nadons per primera vegada, ja s’ha associat amb una disminució important de casos de bronquiolitis i amb una reducció del 77% de les visites a urgències per bronquiolitis per VRS d’aquests nadons. També ha suposat reduir un 84,5% les hospitalitzacions per VRS i un 87,4% els ingressos a les UCI, en aquesta franja d’edat, en comparació a l’any anterior.

El VRS és un virus altament contagiós que es dissemina amb les secrecions nasofaríngies de les persones infectades o mitjançant les gotes de saliva, constituint una de les principals causes d’hospitalització en infants menors de 5 anys. Per això, Salut ha fet un esforç important i n’ha destinat 14,1 milions d’euros, un increment necessari per afrontar una immunització que és nova dins del sistema de salut.

S’han adquirit 65.000 dosis als centres d’atenció primària amb pediatria i hospitals de Catalunya per fer front al VRS, que serviran per cobrir tota la demanda que hi hagi en nadons menors de 6 mesos que neixin fins a març de 2024. La immunització es fa als centres d’atenció primària per als nadons nascuts entre abril i setembre de 2023 i en els centres hospitalaris als que neixin entre els mesos d’octubre de 2023 i març de 2024 abans de l’alta hospitalària. També s’immunitzen els infants d’alt risc davant la seva segona temporada.

Pla d’hivern 2023-24

El Pla d’hivern 2023-24 té l’objectiu de monitorar l’activitat i donar resposta a l’increment de la demanda habitual durant l’hivern. En la fase de preparació, els mesos previs a desembre, les regions i la provisió planifica els reforços humans i estructurals per respondre a l’increment d’activitat de l’hivern. El reforç es consensua amb les regions sanitàries i és un compromís que es posa per escrit. S’implica l’atenció primària, l’atenció intermèdia, l’atenció hospitalària i el SEM.

Pel que fa a la fase de seguiment, implica que, durant l’hivern, es fa un seguiment exhaustiu dels principals indicadors epidemiològics i d’activitat. Sobretot pel que fa a les Infeccions de vies respiratòries, VRS i grip. Alhora també l’activitat urgent a hospitals, CUAP, primària i SEM. Se supervisa exhaustivament cada setmana l’evolució de l’activitat, per coordinar els diferents nivells assistencials i donar resposta a l’increment de la demanda.

Enguany, el pla d’hivern 2023-24 disposa d’un import econòmic de més de 37,5 milions d’euros, que es reparteix a totes les regions sanitàries. Amb l’assignació es garantirà l’activitat programada i la resposta a l’increment de la demanda espontània, així com es facilitarà que els EAP i CUAP contractin reforços de professionals de medicina, d’infermeria i de gestió administrativa.

El PIUC cerca incrementar la capacitat de resolució de la demanda urgent als diferents nivells assistencials (atenció primària i comunitària, hospitals i centres sociosanitaris). I també té per objectiu preservar l’accessibilitat a l’atenció programada a tota la xarxa assistencial, a més d’aconseguir una major coordinació entre els centres facilitant l’accés dels pacients a centres sociosanitaris i l’ingrés urgent a l’àmbit hospitalari.

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

 

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de galetes.

ACEPTAR
Aviso de cookies