Grups especialitzats de Protecció Civil Lleida

SECCIÓ SANITÀRIA

UNITAT  DE  ASSISTÈNCIA   SANITÀRIA 

Punt Assistència Sanitària:

Vehicle Punt d’Assistència Sanitària.

Des de l’any 2007 l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Ciutat de Lleida, a comptat amb una eina de treball fonamental per a la ciutat de Lleida, un vehicle fiat ducato, equipat com ambulància de suport vital bàsic per donar cobertura sanitària a tots els actes que se celebren a Lleida i que l’associació és present, per desgràcia, la normativa Espanyola en matèria d’ambulàncies estableix que el període de vigència d’aquests vehicles serà de 10 anys des de la data de matriculació del mateix com ambulància, lamentablement el nostre vehicle va deixar de ser ambulància de suport vital bàsic a principis de l’any 2017 per passar a ser un vehicle de punt d’assistència sanitària, on si es poden fer cures però no trasllats de ferits, s’està parlant amb l’Ajuntament de Lleida per intentar comprar un altre vehicle de similars característiques i així poder seguir donant aquesta cobertura sanitària a totes les persones que participen en els actes que organitza l’Ajuntament de Lleida, ja siguin esportius, culturals, gastronòmics, concerts o festius, des de l’Associació de Voluntaris creiem que és molt important disposar d’aquesta eina ja que així podem actuar en primera instància sobre el terreny amb aquest vehicle ambulància i col·laborar i donar suport al SEM d’una manera efectiva i també descongestionar l’activació d’ambulàncies sense necessitat, esperem que aviat tinguem aquesta eina amb l’ajuda de l’Ajuntament de Lleida, ja que també serà un equipament municipal del propi Ajuntament de Lleida, a continuació esta una petit extracte de per què es va crear aquesta secció sanitària i els serveis que prestava a la ciutat de Lleida.

Ambulància d’Emergència SVB, de Suport Vital Bàsic.

La ciutat de Lleida, amb una població aproximada de mes 140.000 habitants, és centre de nombroses activitats cíviques, lúdiques  i ciutadanes que es celebren al llarg de l’any.

A més a més la Ubicació de la ciutat de Lleida la fa centre comercial, industrial, turístic i Nucli de comunicacions d’una àmplia zona territorial, de fent que aplegui Moltes persones provinents d’arreu de Catalunya i Aragó que, si és Donés una situació o emergència en el que algun ciutadà necessités ajuda per qualsevol incidència sanitària, disposar d’una ambulància de suport vital bàsic per poder fer una primera intervenció i avisar al SEM Sistema d’Emergències Mèdiques de la Generalitat de Catalunya, i col·laborar amb ells o posar-nos a la seva disposició si passés algun tipus d’emergència que requereixi l’activació de l’ambulància de Protecció Civil de Lleida.

Aquesta és una de les raons per la qual és tan important disposar de l’ambulància juntament amb la Secció Sanitària de Protecció Civil de Lleida, aquesta ambulància també està present en gairebé tots els actes que organitza l’Ajuntament de Lleida, ja siguin la gran quantitat de curses que hi ha durant l’any a Lleida, així com marxes, pedalades, bicicletades, duatló i altres actes esportius, també està present en els concerts i revetlles que organitza l’Ajuntament de Lleida i altres entitats veïnals, i també en les Festes Major de Maig en honor de Sant Anàstasi, així com en les Festes de la Tardor de Setembre, o en qualsevol esdeveniment que l’Ajuntament de Lleida necessiti la col·laboració de l’ambulància de Protecció Civil de Lleida.

També en els últims anys es col·labora molt estretament amb diferents Ajuntaments de la Província de Lleida, com són els d’Alpicat, Rosselló, Torre-Farrera, Torre-serona, Alcarràs, la Granja d’Escarp, Artesa de Lleida, Puigverd de Lleida, Mollerussa, Miralcamp, entre altres, en les seves Festes Majors i curses que celebren en els seus municipis, i altres entitats que ens demanen la col·laboració de l’ambulància de Protecció Civil de Lleida, sempre que el servei és fora del terme municipal de Lleida, l’ha d’aprovar el Departament Municipal de Protecció Civil de l’Ajuntament de Lleida, i posteriorment ratificar l’Alcalde de Lleida mitjançant un Decret d’Alcaldia per poder sortir fora del terme municipal de Lleida.

Per aquesta quantitat d’activitats l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Ciutat de Lleida, crea la Secció Sanitària, a principis de l’any 2006, amb deu voluntaris, entre ells diversos infermers, la principal funció de la Secció Sanitària és reforçar i donar suport sanitari als voluntaris de Protecció Civil de Lleida quan estan actuant en qualsevol servei preventiu o emergència, i ha qualsevol ciutadà que necessiti o demani ajuda durant el servei.

A l’abril de l’any 2007, Fruit d’un Acord entre Caixa Madrid i l’Ajuntament de Lleida, aquestes entitats DONEN o CEDEIXEN una ambulància a Protecció Civil de Lleida, el vehicle un furgó Fiat ducató, carrossat per l’empresa emergències 2000, és una ambulància tipus B, Ambulància d’Emergència SVB, de Suport Vital Bàsic, complint amb la normativa europea UNE-EN 1789: 2007.

Aquest vehicle ambulància tipus B, de Suport Vital Bàsic, està dotat de Llitera proveïda de cinturons de subjecció homologada amb rodes, sistema d’oxigenoteràpia amb dipòsit d’oxigen i màscares per adult i nens, sistemes de ventilació manual tipus baló o ambú amb vàlvula unidireccional i amb mascaretes per adult i nens, sistema d’aspiració de secrecions, aspirador , joc de tubs endotraquials per adult, nens i lactant, laringoscopi amb pales per adult i nens, màscares de ventilació adult i nens, material fungible de suport a la ventilació, maletí de reanimació cardiopulmonar, desfibril·lador semiautomàtic, dispositiu per a suspensió de solucions de perfusió intravenosa , material fungible per punció i canalització percutània venosa, fonendoscopi, llanterna pupil·lar, material que permeti la immobilització integral del pacient, així com la immobilització de membres superiors i inferiors com fèrules de braços i cames, i columna vertebral Ferno-Ked, joc de collars cervicals, matalàs de buit, material quirúrgic, material de cures, material fungible per a tot tipus de cures, equips de sondatge i drenatge estèrils i d’un sol ús, recipient nevera, maletí de primers auxilis i material de suport vital bàsic, cadira plegable amb rodes, llitera de cullera o de tisora ​​i taula espinal llarga, cinturons i corretges de subjecció, pulsioxímetre, tensiòmetre, tot el que per normativa UNE-EN 1789: 2007 i de la Generalitat de Catalunya ha de portar una ambulància de suport vital bàsic.

Per donar cobertura Adient a Tots aquests actes que s’organitzen dins el municipi de Lleida, el Departament de Protecció Civil de l’Ajuntament de Lleida i l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la ciutat de Lleida estableixen tot un seguit de Dispositius preventius que donin cobertura a qualsevol Fet Fortuït o Inesperat que és pugui ocorre durant l’esdeveniment que s’està celebrant o efectuant a Lleida.

Fins al moment la cobertura sanitària d’aquests serveis preventius i emergències, es realitza amb el material que disposa el Departament de Protecció Civil de l’Ajuntament de Lleida i la pròpia Associació de Voluntaris de Protecció Civil de Lleida, moltes vegades per la magnitud del propi acte, estem obligats a sol•licitar el recolzament de material a altres entitats, per tal de poder garantir la seguretat i el bon servei als participants i visitants. Conscients d’aquesta situació, des de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la Ciutat de Lleida, pensem que cal que el nostre municipi, disposi d’un equipament per fer front a aquestes i d’altres situacions d’emergència sanitària, amb una altra ambulància de suport vital bàsic, recolzats amb el vehicle ambulància que disposem fins ara, el qual per desgràcia i segons la normativa sanitària de la Generalitat de Catalunya, d’aquí a poc no funcionarà com a ambulància, però si com a unitat, lloc o punt de socors o sanitari, i així poder continuar donant aquest servei a la ciutat de Lleida i als altres municipis que sol·liciten la nostra col·laboració amb l’ambulància de Protecció Civil de Lleida.

La finalitat de l’Adquisició de este vehicle sanitari “Ambulància” SVB, seria millorar la nostra atenció a qualsevol ciutadans que necessiti la nostra ajuda, prestant la primera valoració i si cal els primers auxilis amb condiciones sanitari adients amb aquesta nova ambulància en tots els actes que aquesta està present, i si fos necessari avisar a SEM o trucar al 112.

Totes les entitats que vulguin efectuar qualsevol activitat o espectacle, han de complir la Llei 11/2009, el Reglament 112/2010 i el Decret 82/2010, per al qual s’estableix un servei mínim d’atenció sanitària, amb funció de l’activitat, número de participants i públic assistent a l’acte.

Amb aquest servei d’ambulància SVB, que fa una primera valoració i intervenció, també reduïm i la gran majoria de vegades evitem que la persona que tingui alguna incidència sanitària que no sigui de gravetat es traslladi pels seus propis mitjans al servei d’urgències de l’hospital o al centre d’urgències d’atenció primària de la xarxa sanitària pública de Lleida, i també evitant el col·lapse dels propis serveis d’urgències de Lleida.

Per aquests motius i per l’estalvi econòmic que comporta aquest tipus de serveis, creiem amb la necessitat d’adquirir aquest tipus d’equipament, Ambulància SVB, per oferir tasques d’atenció sanitària de primera valoració i intervenció, amb el suport de la secció sanitària actual i amb el grup de voluntaris amb la deguda preparació tècnic-sanitària per intervenir amb les actuacions previstes en els diferents Plans d’Emergència Municipal, i recolzant el Plans d’Emergència a nivell Autonòmics o Estatal.

– Tots aquells serveis preventius d’abast municipal, territorial o Estatal on es consideri necessària la presència de l’Ambulància de Protecció Civil de Lleida amb el personal encarregat d’oferir una primera i ràpida intervenció per valorar i si cal aplicar els primers auxilis i atenció sanitària immediata al públic present.

– Totes aquelles situacions d’emergència o pre-emergència d’abast municipal, territorial o estatal, en les que els serveis d’atenció i transport sanitari ordinari SEM, Sistema d’Emergències Mèdiques, es vegi sobrepassats i requereixin de la Ambulància de Protecció Civil de Lleida, sempre activat pel Departament de Protecció Civil Municipal del Ajuntament de Lleida.

– Totes aquelles intervencions dels voluntaris/ries de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la ciutat de Lleida fora del terme municipal, on la entitat organitzadora requereixi de l’Ambulància de Protecció Civil de Lleida per als actes de la seua Localitat, Comarca o Província.

Estructura de la Secció Sanitària:

La secció sanitària esta formada actualment per 14 voluntaris/es enquadrats dins l’organigrama operatiu en la Unitat d’Intervenció de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la ciutat de Lleida. El comandament de la secció correspon a un Cap de Secció amb formació sanitària,  també comptem amb dos Infermeres  i un Psicòleg i diversos TES Tècnics en Emergències Sanitàries, i actualment està en procés d’ampliació de voluntaris.

En els casos d’activació de la secció sanitària, el/els equips de suport sanitari estarien sota el comandament del Cap de la Unitat d’Intervenció de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil de la ciutat de Lleida. En les situacions d’emergència o pre-emergència mitjançant la realització de retens de guàrdia, recolzament logístic, etc.. d’acord sempre amb les actuacions previstes en els diferents Plans d’Emergència o d’actuació i sota les indicacions del Director del Pla, de l’Autoritat Municipal corresponent, o en el seu defecte en coordinació amb els comandaments de Guàrdia Urbana, Protecció Civil, Bombers, Mossos d’Esquadra, SEM.

En cas d’esdevenir alguna situació de gran emergència d’abast municipal o supra-municipal es podria establir un servei sanitari permanent sota els comandament de l’autoritat que correspongui, fins que es doni per acabada l’emergència.

Ara la secció sanitària compta amb una Unitat Sanitària o Punt d’Assistència Sanitària Mòbil, dues Carpes d’Acció Ràpida, on s’atenen els diversos ferits dels actes de la ciutat de Lleida o d’altres municipis, principalment a les Festes Major de Lleida i sobretot de qualsevol Emergència que pogués sorgir a Lleida, o on se’ns requereixi per l’autoritat competent.

 

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de galetes.

ACEPTAR
Aviso de cookies