Es recomana que a partir d’aquesta matinada i demà es consulti l’estat de les vies de trànsit en cas d’haver de fer desplaçaments llargs, a causa de la inestabilitat meteorològica.

Enllaços per a la població

Podeu consultar les actuacions a fer, els consells i les recomanacions dirigides a la població en cas de:

  1. Fort onatge: http://interior.gencat.cat/onatge
  2. Ventades: http://interior.gencat.cat/ventades

Per qualsevol incident, el telèfon d’emergències 112 és a la disposició de tothom.

Per obtenir més informació

  • Predicció i SMP: http://www.meteo.cat/prediccio/general
  • Predicció municipal: http://www.meteo.cat/prediccio/municipal
  • Incidències viàries: http://www.gencat.cat/transit/marcit_n.htm
  • Mobilitat: http://www20.gencat.cat/portal/site/mobilitat