L’Àrea de la Brigada Mòbil celebra el seu 30è aniversari amb la mirada posada en el futur i els nous reptes policials

L’Àrea de la Brigada Mòbil celebra el seu 30è aniversari amb la mirada posada en el futur i els nous reptes policials.

 

Durant tres dècades, la Brigada Mòbil ha estat en constant transformació, adoptant noves estratègies i millorant els sistemes de treball

La Brigada Mòbil dona suport a unitats policials en el manteniment de l’ordre públic, en operatius preventius extraordinaris, en dispositius d’investigació, en catàstrofes i, en general, en totes aquelles activitats de seguretat ciutadana en què s’estableixi

L’any 1998 va ingressar la primera dona en aquesta unitat que durant anys havia estat patrimoni exclusiu d’homes. Actualment un total de 35 dones hi treballen, el que representa un 7,6% de la plantilla

Durant la darrera dècada, a partir de l’any 2013, la Brigada Mòbil experimenta una reestructuració en profunditat, es crea una unitat operativa i una altra de tècnica i s’activa una estructura pròpia de formació continuada

La mediació en la prevenció de conflictes ha esdevingut una peça clau en el model de gestió dels incidents d’ordre públic i des de fa anys la seva funció està estretament vinculada a l’operativa d’aquestes unitats especialitzades

La modernització i tecnificació dels sistemes de treball ha estat una constant en la història d’aquesta unitat, sobretot durant els darrers anys, amb la voluntat de donar un millor servei a la ciutadania

Durant l’any 2021, la Brigada Mòbil va fer 6.130 serveis policials, dels quals més de ¾ parts són serveis vinculats amb la seguretat ciutadana, i de la resta a parts iguals repartits en dispositius d’ordre públic per garantir la seguretat en manifestacions i en dispositius d’investigació policial

 

El cos de Mossos d’Esquadra celebra el 30è aniversari de l’Àrea de la Brigada Mòbil, la unitat especialitzada que dona suport a altres unitats policials en el manteniment de l’ordre públic i control de grans concentracions de masses, en tasques preventives dins d’operatius extraordinaris i en totes les activitats de seguretat ciutadana que s’estableixin. Durant tres dècades, ha anat passant per diferents etapes, assumint noves competències a mesura que avançava el desplegament del cos de Mossos d’Esquadra, i evolucionant els seus sistemes de treball arreu del territori fins arribar a l’actualitat.

Les noves competències assumides per la Brigada Mòbil al llarg d’aquests anys han comportat canvis en l’adopció de noves estratègies i nous sistemes de treball per fer front a les noves funcions, així com en la incorporació de noves eines policials.

L’Àrea de la Brigada Mòbil celebra els seus 30 anys d’història centrada en nous reptes de futur. Un aniversari que coincideix amb la celebració, al Parlament de Catalunya, d’una Comissió d’Estudi sobre el Model Policial. És en aquest marc on s’estan analitzant noves estratègies i reptes que giren entorn d’una millora en el seu funcionament per donar un bon servei a la ciutadania i de l’establiment i reforç de més mecanismes de control i transparència en les intervencions d’ordre públic.

La celebració del 30è aniversari de la Brigada Mòbil coincideix també amb la visita que comandaments policials de la Comissaria General de Recursos Operatius (CGRO) estan fent a Munic i Dachau per conèixer de primera mà com la policia alemanya dissenya un operatiu d’ordre públic de gran complexitat amb motiu del festival Oktoberfest, que se celebra del 19 de setembre al 4 d’octubre.

Aquesta visita es fa en l’àmbit d’intercanvi de coneixement amb altres policies internacionals. En aquest cas, per conèixer de primera mà el model d’ordre públic des del punt de vista normatiu i legislatiu, tàctic i operatiu, incloent l’ús d’eines policials d’intervenció i gradient en ús de la força.

Més de 6.000 serveis policials a l’any

Els agents de l’Àrea de la Brigada Mòbil tenen el nivell 3 d’especialització del cos de Mossos d’Esquadra en seguretat ciutadana i ordre públic, atesa la gran complexitat i nivell alt de risc que comporta la seva feina. Entre les seves funcions, destaquen els controls antiterroristes; els dispositius de seguretat en grans concentracions de persones i en actes esportius; les intervencions en assalts i escorcolls en el marc de dispositius d’investigació de la Divisió d’Investigació Criminal, i el suport en catàstrofes i en seguretat ciutadana, en la protecció de personalitats i en desallotjaments a requeriment judicial.

Amb el nivell d’amenaça terrorista actual, la Brigada Mòbil s’encarrega de la protecció dels punts més crítics establerts en el Pla Operatiu Específic (POE) Antiterrorista, així com de fer patrullatges dinàmics i controls estàtics de prevenció en grans esdeveniments de masses, com ara partits de futbol o de bàsquet.

Durant l’any passat, dels més de 6.000 serveis policials que va dur a terme la Brigada Mòbil, més de les tres quartes parts estan relacionats amb serveis vinculats a donar suport a la seguretat ciutadana i, la resta, repartits en dispositius d’ordre públic establerts amb motiu de la celebració de manifestacions, serveis vinculats amb dispositius d’investigació policial de la Divisió d’Investigació Criminal i, en menor mesura, suport a actes esportius.

18 de setembre 1992

La història de la Brigada Mòbil s’inicia el 18 de setembre de 1992, just després de la celebració dels Jocs Olímpics a Barcelona, sota el comandament d’un sergent. La nova unitat va adquirir unes primeres competències consistents en la vigilància d’edificis institucionals, en dispositius estàtics de control, en dispositius de suport en seguretat ciutadana a la població de Lloret de Mar i en dispositius de protecció de la Casa Reial quan algun dels seus membres visitava Catalunya. Durant els primers anys, la Brigada Mòbil també tenia encomanada la missió de protegir les obres de les noves comissaries durant el predesplegament.

A partir de l’any 1995, a mesura que la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra es va desplegar territorialment, la Brigada Mòbil va començar a participar en dispositius de seguretat ciutadana i d’ordre públic a tot Catalunya, però no va ser fins al 2005, amb el desplegament a la ciutat de Barcelona, que va adquirir noves competències plenes centrades en la protecció de persones i la gestió de l’ordre públic.

Primera dona a la Brigada Mòbil

L’any 1998 va ingressar en aquesta unitat la primera mossa. Posteriorment, entre els anys 2000 i 2001, s’hi van incorporar quatre dones més.Des d’aleshores, la presència femenina en aquesta unitat especialitzada ha anat augmentant fins a arribar al 7,6% de mosses que hi treballen. En els darrers anys, aquest creixement s’ha incrementat i es preveu que la xifra de dones que treballen en aquesta unitat especialitzada en seguretat ciutadana i ordre públic vagi augmentant. Aquesta incorporació progressiva ha comportat la normalització de la presència de les dones en aquest servei, que durant anys havia estat patrimoni exclusiu d’homes.

Modernització i tecnificació dels sistemes de treball

Durant la darrera dècada, a partir de l’any 2013, la Brigada Mòbil experimenta una reestructuració amb profunditat, i es crea una unitat operativa i una altra de tècnica i s’activa una estructura pròpia de formació continuada, amb formadors propis i amb classes impartides a l’Escola de Policia de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Les unitats especialitzades en ordre públic tenen un pla formatiu específic que capacita als agents per atendre les situacions de complexitat tècnica, gravetat i intensitat mitjana i alta. La formació permanent obligatòria i avaluable en aquesta especialitat és condició necessària per al desenvolupament amb eficàcia de les seves funcions.

La mediació en la prevenció de conflictes ha esdevingut una peça clau en el model de gestió dels incidents d’ordre públic i des de fa anys la seva funció està estretament vinculada a l’operativa d’aquestes unitats especialitzades. La identificació d’interlocutors vàlids amb capacitat per coresponsabilitzar-se en la gestió de la seguretat és una tasca que garanteix una gestió dels incidents adequada, per aquesta raó aquesta funció està present en totes les fases d’un dispositiu d’ordre públic.

La modernització i tecnificació dels sistemes de treball de l’Àrea de la Brigada Mòbil ha estat una constant en la història d’aquesta unitat, sobretot durant els darrers anys, amb la voluntat de donar un millor servei a la ciutadania. A nivell de noves tecnologies s’ha evolucionat amb material específic, com ara furgonetes tècniques amb càmeres, ordinadors i sistemes de comunicació i de tramesa i recepció d’imatges. També s’ha incorporat la furgoneta tècnica de comandament dotada amb sistemes informàtics i de recepció i emissió d’imatges. Actualment els efectius policials disposen de tauletes policials i portàtils de comunicació.

Pel que fa al parc mòbil de la Brigada Mòbil, en els darrers anys, s’han incrementat el nombre de vehicles d’ordre públic en proporció a l’augment dels efectius de l’operativa i s’han introduït millores a les furgonetes noves que s’han anant adquirint. També s’han substituït altres vehicles policials que realitzen dispositius específics de control i altres serveis que no són d’ordre públic (incendis, inundacions…).

En relació amb el material de dotació personal, s’han millorat els elements de protecció dels agents buscant sempre la millor proporció entre comoditat i seguretat. L’octubre del 2020, es va implantar el NOP, el numero operatiu policial que, en les actuacions d’ordre públic, els agents incorporen tant als dos laterals del casc com a la part davantera i del darrera de l’armilla antitrauma, de manera que és visible en un arc de 360 graus. Amb aquesta incorporació, es donava compliment a la Moció 128/XII del Parlament de Catalunya, sobre les actuacions de la policia, aprovada en el Ple del Parlament de 12 de novembre de 2019.

Controls antiterroristes

L’Àrea de la Brigada Mòbil és una de les unitats que formen part del Pla de Prevenció i Protecció Antiterrorista del Ministeri d’Interior, l’objectiu del qual és adquirir la formació i la preparació necessàries de cara a actuar davant l’amenaça terrorista global amb dispositius de vigilància, de prevenció i en intervencions policials davant d’atacs terroristes consumats.

Les unitats operatives d’ordre públic s’encarreguen de dur a terme els milers de controls estàtics de protecció que es fan a Catalunya en l’àmbit de Pla Operatiu Específic Antiterrorista amb l’objectiu de protegir espais estratègics, atenent l’actual nivell 4 sobre 5 de l’amenaça terrorista.

La formació esdevé un nucli central

A partir del 2015, la formació a la Brigada Mòbil s’estructura en cinc àrees: desplegament en ordre públic, intervenció (en assalts i escorcolls), defensa personal, tir i preparació física.

La formació en intervencions ha adquirit durant els darrers anys una forta rellevància ja que es dediquen moltes hores i recursos de cara a afrontar incidents de caire terrorista.

Actualment l’Àrea de la Brigada Mòbil disposa de 100 vehicles, dels quals 92 són furgonetes. En l’últim any han incorporat 18 furgonetes operatives per als grups operatius i 3 furgonetes tècniques.

Alguns dels dispositius / intervencions destacables cronològicament

– Estiu de 1994, dispositiu Espiadimonis, incendis del Berguedà i el Bages, un dels majors desastres naturals viscuts als boscos de Catalunya

– El 8 d’octubre de 1998, els agents de la Brigada Mòbil van ajudar en el rescat dels 141 jubilats de nacionalitat francesa que s’havien enfonsat a la barca turística L’OCA al l’estany de Banyoles, barca que tenia capacitat per a 80 passatges i en la qual van morir 21 persones i 38 més van resultar ferides.

-El 10 de juny de 2000 el massís de Montserrat va viure un dels aiguats més intensos de la història, que van causar la mort de cinc persones. Els agents de la Brigada Mòbil van ajudar en el rescat de persones a l’Abadia de Montserrat.

-L’any 2001 van participar en el dispositiu de recerca de Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste, que havien fugit durant un trasllat hospitalari mentre estaven sota custòdia dels Mossos, als qui van disparar i van ferir greument i van assassinar un noi i violar-ne la parella, entre d’altres delictes, durant la seva fugida. Els van detenir a la carretera de la Rabassada després de 25 dies fugits.

El 14 de desembre de 2001, Catalunya va viure una gran nevada i els agents de la Brigada Mòbil van ser dels primer serveis assistencials a arribar a una de les zones més problemàtiques a la Panadella i el Bruc, recollint vehicles i ajudant-ne els conductors.

-La nit del 29 al 30 de maig de 2002, hi va haver un motí al Centre Penitenciari Quatre Camins, en què funcionaris del centre van ser ferits. Per primera vegada la policia va entrar a un centre penitenciari i la Brigada Mòbil va aconseguir recuperar el centre i dissoldre la revolta.

-El 27 de gener de 2005 hi va haver un esfondrament al Carmel, en les obres que s’estaven fent per a l’ampliació de la línia 5 del Metro. La Brigada Mòbil va custodiar la zona, garantint-ne la seguretat i protegint l’espai.

-L’any 2005 el Barça va guanyar les sis copes i més d’un milió de persones van sortir al carrer per participar de la rua de l’autocar dels jugadors. Va ser el primer gran repte de la Brigada Mòbil, protegir la rua i tots els aficionats i les aficionades.

-Des d’aleshores, la Brigada Mòbil ha estat present en tots els dispositius dels partits de la lliga de futbol i de la Champions.

-També participa en els dispositius dels grans premis que tenen lloc al Circuit de Catalunya (motos i fórmula 1) i la Volta Ciclista a Catalunya.

-Els dies 27 i 28 de novembre de 2005, la Brigada Mòbil va participar en el dispositiu de seguretat de la Cimera Euromediterrània.

-La Brigada Mòbil va participar en el dispositiu del macrobotellot de Barcelona del 17 de març de 2006, en què va haver-hi 54 persones detingudes i 68 persones ferides.

-El 7 i el 8 de març de 2010, amb motiu de la gran nevada a Catalunya, sobretot les comarques de Girona, l’Àrea de Brigada Mòbil es traslladà a Girona.

-També al juliol de 2010, quan la selecció espanyola de futbol va guanyar la Copa Mundial de Futbol a Sudàfrica van ser milers els aficionats que van sortir al carrer, fet que va necessitar d’un nou dispositiu de la Brigada Mòbil.

-Donant seguretat a la vaga general del 29 de març de 2012.

-El 22 de juliol de 2012 es van declarar dos incendis a l’Alt Empordà, iniciats a la Jonquera i Portbou, que van afectar comarques gironines. També la Brigada Mòbil va participar en les tasques assistencials, entre d’altres.

-El 14 de novembre de 2012 es va convocar una nova vaga general. Va ser un any excepcional, dues vagues generals en un any. La Brigada Mòbil va treballar per garantir-ne la seguretat.

-El maig de 2014, la Brigada Mòbil s’activà pel desallotjament a requeriment judicial de l’edifici de Can Vies.

-El 17 d’agost de 2017 la Brigada Mòbil es mobilitzà durant dies per donar resposta als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils

-A l’estiu de 2018, la Brigada Mòbil va formar part del dispositiu de seguretat dels Jocs del Mediterrani a Tarragona.

-Durant la tardor del 2019, arran de les protestes de la postsentència, la Brigada Mòbil va establir dispositius d’ordre públic a les principals ciutats d’arreu de Catalunya.

-Entre 20 i 23 de gener de 2020, el temporal Glòria va creuar la península Iberica, es van desbordar diferents rius i va afectar greument el Delta de l’Ebre. La Brigada Mòbil va ser activada i va participar en rescats i tasques assistencials i d’acompanyament.

-El 12 de març de 2020, el Govern va declarar el tancament perimetral de la Conca d’Òdena. Els agents de la Brigada Mòbil van ser els encarregats de garantir-lo.

Àrea de Comunicació

Barcelona, 23 de setembre de 2022

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

 

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de galetes.

ACEPTAR
Aviso de cookies