• La revisió del pla va rebre el vist-i-plau a la darrera Comissió de Protecció Civil de Catalunya del març de 2022
  • L’objectiu és estandarditzar una resposta coordinada del sistema de protecció civil per donar suport al sistema de serveis socials, migració i refugiats en cas de situació extraordinària com pot ser l’arribada massiva de persones refugiades.

El Govern ha aprovat avui la revisió del Pla PROCICAT per incorporar-hi la resposta del sistema de protecció civil per a emergències per crisis migratòries i persones refugiades i altres emergències que generin necessitats extraordinàries en relació amb l’atenció a les persones. La revisió s’ha fet amb caràcter urgent i en el marc de la situació actual en què s’estan produint fluxos de migracions i refugiats en el conjunt de la Unió Europea deguts a la invasió russa d’Ucraïna.

L‘objectiu d’aquesta revisió és estandarditzar una resposta coordinada del sistema de protecció civil de Catalunya per donar suport al sistema de serveis socials, migració i refugiats en cas de d’emergències per l’arribada massiva de persones refugiades i altres situacions similars on cal una atenció extraordinària a persones afectades per emergències.

La revisió també incorpora els elements de coordinació dels serveis bàsics i d’atenció a la població afectada per una emergència greu ja treballats en la resposta a la pandèmia per la COVID-19 i previstos a través de protocols específics. D’aquesta manera, es reforcen els mecanismes de seguiment i resposta del normal funcionament del subministrament de serveis bàsics en els diferents tipus d’emergències que es puguin produir.

El Grup Logístic s’adequa en el nou PROCICAT i passa a anomenar-se Grup d’Atenció i Logístic, incorporant les funcions d’atenció a la població d’acord al que preveu el Protocol d’atenció a les persones davant emergències greus a Catalunya (APCAT) i adequant la seva estructura  interna a través de taules de coordinació.

El Grup d’Atenció i Logístic segueix estant coordinat per la Direcció General de Protecció Civil amb la participació de la Creu Roja, el voluntariat de protecció civil, el Col·legi Oficial de Treball Social i els organismes gestors i proveïdors de serveis bàsics.

També s’ha incorporat un nou protocol que recull les especificitats relatives a l’habilitació dels espais d’acollida d’emergència en el cas de crisis migratòries que generin fluxos extraordinaris de persones en condició de vulnerabilitat els quals requereixin d’una atenció humanitària col·lectiva i urgent a Catalunya que no es pugui garantir amb els recursos habituals.

Aquests centres d’acollida d’emergència han de ser de caràcter temporal (48-72h) i actuar com a espais de derivació en funció de les necessitats detectades. Els centres s’habilitaran com a suport des del sistema de protecció civil de Catalunya als organismes competents en matèria de migracions i refugiats, que són els encarregats de detectar la necessitat.

Els centres d’acollida hauran de complir uns estàndards quant a espais de registre, punt d’entrada, informació, atenció sanitària, social i legal, sales de reunions, espai de pernoctació, de lleure, cuina, menjador, d’higiene personal i altres. També estableix els serveis i processos d’atenció a les persones en funció de les necessitats detectades, com ara primera atenció humanitària, atenció sanitària i social o atenció legal, entre d’altres.

Els espais i processos d’atenció també hauran d’estar adaptats per a persones amb discapacitat, diversitat funcional i/o altres col·lectius amb necessitats específiques, així com a les característiques culturals i religioses.

Finalment, el dimensionament i perfil dels professionals per l’atenció a les persones en els espais d’acollida s’ajustarà en funció de la valoració de les necessitats dels afectats. En tot cas, es preveu la participació de Creu Roja i dels professionals de l’àmbit de treball social i de la resta d’organismes i professionals necessaris per garantir tots els processos d’atenció a aquestes persones.