Protecció Civil organitza al Polígon industrial de Constantí el primer simulacre d’activació total del PLASEQTA

Protecció Civil organitza al Polígon industrial de Constantí el primer simulacre d’activació total del PLASEQTA

 

• Protecció Civil de la Generalitat ha organitzat un simulacre d’activació total del PLASEQTA per posar a prova per primer cop tota l’estructura operativa, directiva i de coordinació del Pla especial d’emergència exterior del sector químic de Tarragona

• El simulacre s’ha fet aquest matí a les instal·lacions de l’empresa SARPI Constantí S.L.U., on s’ha simulat un incendi de residus i la generació d’un núvol tòxic

• El CECAT ha activat les dues sirenes de risc químic del polígon de Constantí, que agrupa 400 empreses i 3.000 treballadors, per simular l’ordre de confinament i s’ha enviat una alerta de protecció civil als telèfons mòbils de la zona

• La prova també ha permès comprovar la implantació de les mesures d’autoprotecció del personal de les empreses del polígon d’acord amb la campanya informativa, així com la integració en el PLASEQTA del pla d’emergència municipal de Constantí i el pla d’autoprotecció de l’empresa

 

El delegat del Govern a Tarragona, Àngel Xifré, i la directora de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany, han dirigit avui el Consell Assessor del PLASEQTA durant el simulacre d’accident químic que ha tingut lloc al polígon industrial de Constantí i en el que s’ha desplegat tota l’estructura operativa i de direcció del Pla. En el Consell Assessor, a banda de directors de serveis territorials dels diferents Departaments implicats en la gestió de l’emergència, hi ha participat l’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, l’alcalde de Constantí, Òscar Sánchez, l’alcalde Castellvell del Camp, Josep Sabaté, i la regidora de Seguretat i Convivència Ciutadana de l’Ajuntament de Reus, Dolors Vázquez.

En la valoració posterior, el delegat del Govern, Àngel Xifré, ha posat en valor la implicació dels cossos de seguretat i emergències en el simulacre, que ha comptat amb la tasca de 150 efectius. També ha agraït la col·laboració de l’empresa Sarpi per dur a terme l’exercici, així com a la resta d’empreses del polígon que hi han treballat i que han rebut la informació porta a porta de la mà dels tècnics de Protecció Civil. “L’èxit del simulacre és, en part, gràcies tot ells”. A més Xifré ha remarcat que la delegació del Govern i el Departament d’Interior estan compromesos en seguir treballant per la millora del Plaseqta.

La directora de Protecció Civil de la Generalitat, Marta Cassany ha valorat “molt positivament” el simulacre i ha destacat que “és el primer cop des de la sala del CECAT de Reus s’ha pogut activar les sirenes i fer l’enviament de les alertes de protecció civil a telèfons mòbils, gràcies a la incorporació de 8 tècnics que fan possible el seguiment 24h de les possibles emergències del Plaseqta des de la sala CECAT de Reus”. La directora Cassany també ha dit que es treballa a partir d’avui en la definició del simulacre del Plaseqta de l’any vinent per donar continuïtat a les tasques d’implantació del Pla a tots els nivells.

L’accident simulat, organitzat per Protecció Civilde la Generalitat, ha consistit en un núvol tòxic a l’exterior de l’empresa produït per un incendi a la fosa d’emmagatzematge de residus, l’escenari més greu de l’avaluació de seguretat industrial d’aquesta empresa. S’han activat les dues sirenes de risc químic del polígon per simular l’ordre de confinament i s’ha fet enviament d’alertes als telèfons mòbils de la zona. L’àmbit de confinament de la població s’ha limitat al polígon industrial de Constantí, on s’han fet control d’accessos i confinament, i no ha afectat el nucli urbà.

L’exercici tenia com a objectiu principal reforçar la implantació del Pla especial d’emergències exteriors del sector químic de Tarragona PLASEQTA amb les autoritats, serveis d’emergència i altres organismes del pla, especialment la coordinació i la presa de decisions en relació amb el confinament. Es tracta del primer simulacre amb el desplegament complet de les estructures operatives, directives i de coordinació del PLASEQTA.

Aquest simulacre vol donar resposta, també, a la demanda dels agents socials generada després dels accidents químics recents on s’ha posat de manifest la necessitat d’ampliar les campanyes de sensibilització també al personal que treballa en els polígons, ja que fins ara la comunicació s’enfocava sobretot a la població en zona residencial. Així, el pla PLASEQTA s’adapta específicament a la realitat de la indústria química de Tarragona i a la seva activitat econòmica i social.

Per la realització del simulacre s’ha escollit el polígon industrial de Constantí perquè de tots els que estan afectats per risc químic és un dels que més empreses petites té (400 empreses amb 3.000 treballadors i treballadores, i quatre establiments de risc químic del PLASEQTA) i perquè va estar afectat l’any 2022 per un accident químic per l’incendi d’una empresa de productes químics i va ser necessari el confinament.

Aquest serà el segon simulacre del PLASEQTA que farà Protecció Civil, després del realitzat el passat 2 de novembre de 2022 al Polígon Sud de Tarragona, quan es va simular una fuita de clor que va implicar unes 65.000 persones de 5 municipis: Tarragona (Barris de Ponent), La Canonja, Vila-seca (nucli urbà i La Pineda), Salou (urbanització Cova mar i urbanització mirador) i Reus (part del polígon industrial).

Desenvolupament del simulacre

L’empresa ha activat el seu pla d’autoprotecció (PAU) en detectar l’accident i ha fet un avís inicial al CECAT de Protecció Civil de la Generalitat, al telèfon 112 i als Bombers del Parc Químic de Seguretat especificant l’accident que s’ha produït i la possibilitat d’afectació a l’exterior per núvol tòxic. L’equip de primera intervenció de l’empresa s’ha mobilitzat per dur a terme les primeres actuacions d’emergència.

El CECAT, un cop comprovades les dades, ha activat el Pla d’Emergència Exterior del Sector Químic de Catalunya PLASEQTA en fase d’Emergència per la possible afectació exterior. Per primera vegada, s’ha provat també la coordinació en el marc del Consell Assessor i el Comitè Tècnic del pla.

De forma immediata a l’activació, el CECAT, seguint les previsions del PLASEQTA, ha confinat el polígon industrial d’acord amb l’afectació teòrica de l’accident calculada al pla. Així, s’han activat des del CECAT les dues sirenes de risc químic del polígon de Constantí i s’ha fet l’enviament de l’alerta de protecció civil als telèfons mòbils a la zona afectada.

Mentrestant els equips d’emergència s’han desplaçat a la zona de l’accident ubicant-se en zona segura. S’ha simulat l’extinció de l’incendi a l’interior de l’empresa i l’atenció als ferits per part de Bombers de la Generalitat i el SEM. En paral·lel Mossos d’Esquadra amb la col·laboració de la policia local de Constantí i Reus han desplegat el control d’accessos a 7 punts i el Grup de Control Ambiental del PLASEQTA, format per tècnics del Servei Territorial d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de Tarragona experts en contaminació ambiental, ha pres mesures de la toxicitat de l’aire en 6 punts.

Un cop les mesures del Grup de Control Ambiental han estat per sota dels llindars de toxicitat i l’incendi estava apagat, s’ha proposat al director del pla la finalització del confinament i s’han fet sonar les sirenes de fi de confinament i s’ha enviat un missatge als telèfons mòbils de la zona del polígon.

Novetats operatives

En aquest exercici també s’han provat diverses novetats operatives:

• El CECAT ha actuat des de la sala de Reus on ja està operativa la figura de tècnic de guàrdia de protecció civil prevista a la implantació del PLASEQTA.El CECAT de Reus gestiona ja les trucades al telèfon d’emergències 112 relacionades amb el risc químic i el PLASEQTA durant les 24h, els 365 dies de l’any.

• El Grup de Control Ambiental s’ha desplegat per primer cop amb el suport directe del SEM (pels desplaçaments) seguint un nou protocol elaborat.

• S’han reforçat els mecanismes de coordinació de Bombers de la Generalitat amb la de Mossos d’Esquadra i SEM per evitar l’accés d’aquests dos últims a zona de risc.

• Per primera vegada s’ha provat la coordinació tant al Consell Assessor com al Comitè Tècnic del pla

Direcció del pla

El delegat del Govern a Tarragona i la directora general de Protecció Civil s’han ubicat a la sala de crisi del CECATHan estat informats de les novetats operatives a través de la directora territorial d’Interior que ha actuat d’enllaç del Comitè Tècnic segons preveu el pla (el Comitè Tècnic es reuneix telemàticament).

La Direcció del pla ha comptat també amb el suport presencial del Consell Assessor, format pels directors territorials d’Interior, Salut, Acció Climàtica, Empresa i Treball, i Educació, i per representants de la Subdelegació del Govern de l’Estat a Tarragona, dels ajuntaments del PLASEQTA (Castellvell del Camp) i del municipi afectat (Constantí). La Direcció del pla ha decidit la fi del confinament d’acord a la proposta del Comitè Tècnic en base a les dades del Grup de Control Ambienta.

Campanya informativa i de sensibilització

La Direcció General de Protecció Civil ha posat en marxa una campanya informativa i de sensibilització sobre el risc químic per a les empreses del polígon de Constantí. La campanya tenia com a objectiu principal sensibilitzar i informar a tots els treballadors i treballadores perquè coneguin les mesures d’autoprotecció davant el risc químic.

La campanya s’ha dirigit a responsables i directius, responsables i/o tècnics de seguretat i prevenció de riscos laborals, treballadors i treballadores, així com a personal d’empreses subministradores, subcontractades i/o transportistes. Fins al 28 de novembre s’han organitzat una desena de sessions formatives (2 sessions presencials i 8 telemàtiques) per a aquests col·lectius, i s’ha distribuït material divulgatiu (600 cartells i 600 fulletons). S’ha editat també un vídeo amb els consells per risc químic i difusió als serveis de prevenció i mútues a través de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral . Aquest material s’ha inclòs en el codi de bones pràctiques a desenvolupar en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals l’any 2024. El proper any es preveu estendre la campanya a altres polígons.

Plans especials d’emergències exteriors del sector químic

Els Plans especials d’emergència exterior del sector químic, PLASEQCAT i PLASEQTA,tenen la finalitat de disposar d’una planificació d’emergències que permeti afrontar i gestionar eficaçment les incidències i emergències que es puguin produir per accidents greus en establiments que manipulen substàncies perilloses.

Estableix l’estructura de resposta, l’operativa i els procediments necessaris per gestionar qualsevol emergència en establiments afectats per la normativa d’accidents greus on es vegin involucrades substàncies químiques, amb la finalitat de minimitzar-ne el risc i garantir la seguretat de les persones i la protecció dels béns, les infraestructures i el medi ambient.

Participació dels equips d’intervenció:

Fins a 150 efectius dels serveis d’emergències de la Generalitat de Catalunya i dels ajuntaments de Constantí i Reus han participat en el simulacre, a banda de 13 observadors.

Per part de Protecció Civil de Catalunya, el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT, un cop rebut l’avís de l’empresa ha establert el confinament del polígon industrial tal i com preveu el PLASEQTA per l’escenari simulat (càlculs de seguretat industrial) i comunicació al director del pla. També ha activat les dues sirenes de risc químic del polígon industrial de Constantí i ha enviat una alerta de protecció civil als telèfons mòbils de la zona afectada (zona polígon industrial). Des del CECAT també s’ha mantingut la coordinació constant amb l’empresa afectada, amb els ajuntaments de Constantí i Reus (que han activat el seu pla municipal) i amb l’aeroport de Reus (que ha activat el seu PAU).

Un tècnic de l’operativa territorial de Protecció Civil s’ha incorporat al CCA desplegat per Bombers de la Generalitat en zona segura en representació del Grup d’Atenció i Logístic.

Bombers de la Generalitat han aplicat els protocols necessaris per a l’extinció d’un incendi en una empresa incineradora de residus especials. Les condicions de l’escenari han implicat afectació a la fossa d’emmagatzematge i presència de víctimes, així com afectació a l’exterior a causa d’emissions de diòxid de sofre. Un total d’onze dotacions de Bombers i 26 efectius, entre els quals s’hi compten dos comandaments, han pres part en el simulacre.

Els Mossos d’Esquadra han tallat els accessos amb la col·laboració de la policia local, i els Bombers de la Generalitat s’han encarregat de l’extinció del foc i del rescat de les persones ferides, coordinadament amb els bombers de l’empresa i del parc químic de l’AEQT (Associació Empresarial Química de Tarragona).

El Sistema d’Emergències Mèdiques ha desplegat l’àrea sanitària per atendre els ferits. El Grup de Control Ambiental, format per tècnics de medi ambient dels serveis territorials d’Acció Climàtica, s’ha ocupat de mesurar la contaminació a l’aire des de sis punts diferents; un cop han estat per sota dels llindars de risc determinats al pla, s’ha proposat a la direcció del pla la fi de confinament, moment en què s’han fet sonar les sirenes de risc químic amb el so de fi de l’alerta.

Els ajuntaments de Constantí i Reus han participat activament de la prova simulant l’activació del pla de protecció civil municipal per risc químic i el desplegament de les estructures de coordinació interna i amb el CECAT. Les policies locals i els serveis de protecció civil municipal han col·laborat en els talls d’accessos i els avisos a la població vulnerable respectivament.

Per la seva part, Aena ha col·laborat amb la Guàrdia Urbana per validar l’operativa a portar a terme a l’Aeroport de Reus en cas d’accident químic i afectació a la instal·lació.

Observadors: s’ha habilitat una zona d’observació dels serveis d’emergència a dins la zona de l’empresa i al CCA, i també hi ha hagut observadors de la Direcció General de Protecció Civil a diferents punts del polígon industrial, per valorar el seguiment del confinament. Finalment, una desena d’observadors dels sindicats també han fet seguiment del confinament al polígon, mentre que al CECAT (sala de crisi inclosa) només han participat observadors interns.

 

 

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

 

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.

Aquest lloc web fa servir galetes per que tingueu la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades galetes i l'acceptació de la nostra política de galetes.

ACEPTAR
Aviso de cookies